Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พระราชปริยัติบัณฑิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕ (ธ) ได้มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวินัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และพระครูปลัดสุทิน ปุสฺสทัตโต ผู้แทนเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ชี้แจงในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- การประกาศเจตนารมณ์การเป็นจังหวัดคุณธรรม อำเภอคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และองค์กรคุณธรรม
- แผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด
- การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม : 489

กลับหน้าแรก