รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอก

รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (สัญญาจ้างตามปีงบประมาณ) เพื่อสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม