Loading...

คลังข้อมูลเอกสาร

#ชื่อเอกสารจำนวนเข้าชมดาวน์โหลด
41แบบรายงานคุณธรรม (เฉพาะกาล) ในสถานการณ์ COVID-19784
42เกณฑ์การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 70 ข้อ397
43หนังสือ ที่ วธ 0304/2362 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564432
44หนังสือ ที่ นร 1008/2147 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564304
45หนังสือที่ วธ 0303/5512-5513 ลงวันที 7 กันยายน 2559255
46หนังสือถึงผวจ. ที่ วธ 0303/5517 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559307
47เอกสารชี้แจงเรื่องเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม)447
48ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประเมิน "องค์กรคุณธรรม"897
49ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประเมิน "ชุมชนคุณธรรม"392
50แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรม641
51แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม935
52แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินอำเภอคุณธรรม737
53แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม352
54แนวทางการคัดเลือกต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ 25643,240
55เกียรติบัตรจังหวัดคุณธรรม (มท.)353
56เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (กระทรวง)392
57เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (กทม.)321
58เกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม (กทม.)278
59เกียรติบัตรอำเภอคุณธรรม (จังหวัด)434
60เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (จังหวัด)473