Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วธจ. เพชรบูรณ์ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๔ น. นายยอด อินเทพ กำนันตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เก็บกระเป๋าที่มีผู้ลืมไว้ในห้องน้ำในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง หลังจากเดินทางกลับจากไปทำธุระที่ตัวจังหวัด ในกระเป๋ามีเอกสารสำคัญและเงินสด จำนวน ๑๒,๒๒๐ บาท จึงได้จัดส่งคืนกระเป๋าพร้อมทั้งเงินและเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าของทางไปรษณีย์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศยกย่องฯ นายยอด อินเทพ เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

????เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน????


จำนวนผู้เข้าชม : 1322

กลับหน้าแรก