Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีนางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานฯ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


จำนวนผู้เข้าชม : 375

กลับหน้าแรก