Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม และเยี่ยมชมองค์กรที่ดำเนินการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร โดยมีเครือข่ายคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนคุณธรรม ได้แก่ เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายภาคเอกชนคุณธรรม ฯลฯ ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

จากนั้นเวลา ๑๘.๐๐ น. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร ณ สวนอาหารขวัญข้าว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ในการนี้นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิดในครั้งนี้ด้วย


จำนวนผู้เข้าชม : 596

กลับหน้าแรก