Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้การรับรองชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำดับต่อไป

ในการนี้ นางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรได้ดำเนินการและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี


จำนวนผู้เข้าชม : 278

กลับหน้าแรก