Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดและแนวทางการประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ท่านกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดและแนวทางการประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) 

ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวระวีวรรณ โตวารี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการพิเศษ เข้าร่วมจัดประชุมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


จำนวนผู้เข้าชม : 440

กลับหน้าแรก