Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กทม.ให้ความรู้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในฐานะอนุกรรมการเเละเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร นำโดยนายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม เข้าให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมให้เเก่กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมบุรีรมย์


จำนวนผู้เข้าชม : 2332

กลับหน้าแรก