Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ตาม ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ตาม ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะขับเคลื่อนเป็นจังหวัดคุณธรรมระดับต้นแบบ
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้นำศาสนาทั้ง ๓ ศาสนา ได้แก่ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม) พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) ศาสนาจารย์วิทยา บุญดีกุล ประธานกรรมการโปรเตสแตนท์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายฟาเรฮัก รัตน์ทวีป อิหม่ามประจำมัสยิดอัตดาอีย์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า ๒๐๐ เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำคุณธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 

ในการนี้ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเป็นวิทยากรในการชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนผ่านระบบออนไลน์ และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


จำนวนผู้เข้าชม : 769

กลับหน้าแรก