Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และพิจารณาร่างแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ


จำนวนผู้เข้าชม : 419

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ