Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมรกต ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การรายงานผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด


จำนวนผู้เข้าชม : 518

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ