Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เข้าชม : 903

กลับหน้าแรก