Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุดรฯ ประชุมขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)


เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

สิบตำรวจเอกเจษฎาบดี บายศรี ปลัดอาวุโสอำเภอไชยวาน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอไชยวานเข้าร่วมการประชุม

ในการนี้นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางปัญจนาภรณ์ แสนสุข ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรในการชี้แนะแนวทางการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีกำลังดำเนินการขับเคลื่อนทุกอำเภอของจังหวัดให้เป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบในอนาคตต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 1752

กลับหน้าแรก