Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


จำนวนผู้เข้าชม : 230

กลับหน้าแรก