Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๑ (หลังเก่า) โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


จำนวนผู้เข้าชม : 271

กลับหน้าแรก