Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการ และชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบและต้นแบบโดดเด่น และรางวัล “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


จำนวนผู้เข้าชม : 263

กลับหน้าแรก