Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดการประชุมและนำเสนอวาระการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด


จำนวนผู้เข้าชม : 708

กลับหน้าแรก