Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประคำสวย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ

เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงาน ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ให้การรับรองและเสนอฝ่ายเลขาคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดำเนินการต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 284

กลับหน้าแรก