Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อประเมินชุมชน,องค์กรและอำเภอคุณธรรม โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยมีการประเมินชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมตามเกณฑ์ประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับคือระดับส่งเสริมคุณธรรม,ระดับพัฒนาคุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจำนวน ๑ ชุมชน,องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจำนวน ๑ องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจำนวน ๑ อำเภอ ซึ่งจะจัดส่งผลการประเมินให้กรมการศาสนา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำดับ

ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี


จำนวนผู้เข้าชม : 238

กลับหน้าแรก