Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ 

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน ๙ คน และ ๙ องค์กร เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล องค์กรที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “๓ ปีแห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๒ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จำนวนผู้เข้าชม : 793

กลับหน้าแรก