Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกุมา คำเมืองคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมกลุ่มกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ โดยมี ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรม และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาข่า โดยมี พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 939

กลับหน้าแรก