Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรระดับต้นแบบของจังหวัดพิจิตร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด ตามเกณฑ์การคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฃุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ระดับต้นแบบของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๓ ชุมชน ดังนี้
๑.ชุมชนคุณธรรมฯ  วัดดงกลาง(บ้านดงกลาง)
        ๒.ชุมชนคุณธรรมฯ  วัดสำนักขุนเณร
        ๓.ชุมชนคุณธรรมฯ  วัดโพธิ์ประทับช้าง


จำนวนผู้เข้าชม : 1000

กลับหน้าแรก