Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวจ.เพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ หน่วยงาน/องค์กร ที่จัดส่งผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ หน่วยงาน/องค์กร ที่จัดส่งผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำส่งผลงาน ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ เพื่อรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่มา : สวจ.เพชรบูรณ์


จำนวนผู้เข้าชม : 1103

กลับหน้าแรก