Loading...

คลังข้อมูลเอกสาร

#ชื่อเอกสารจำนวนเข้าชมดาวน์โหลด
11. เกียรติบัตรจังหวัดคุณธรรม ปี 2564227
21. เกียรติบัตรจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 pdf.206
31.แบบประเมินเกณฑ์ชุมชน ปี 2565318
410.แบบรายงานชุมชนองค์กรอำเภอจังหวัดคุณธรรมปี 2565174
52. เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (กระทรวง) pdf. ปี 2564205
62. เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (กระทรวง) ปี 2564249
72.แบบประเมินเกณฑ์องค์กร ปี 2565348
83. เกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม (กทม.) ปี 2564146
93. เกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม (กทม.) ปี 2564 pdf.131
103. เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (กทม.) ปี 2564163
113. เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (กทม.) ปี 2564 pdf.139
123.แบบประเมินเกณฑ์อำเภอ ปี 2565201
134. เกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม (จังหวัด) ปี 2564213
144. เกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม (จังหวัด) ปี 2564 pdf.152
154. เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (จังหวัด) ปี 2564199
164. เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (จังหวัด) ปี 2564 pdf.176
174. เกียรติบัตรอำเภอคุณธรรม (จังหวัด) ปี 2564195
184. เกียรติบัตรอำเภอคุณธรรม (จังหวัด) ปี 2564 pdf.162
194.แบบประเมินเกณฑ์จังหวัด ปี 2565182
205.การคัดเลือกโดดเด่น ปี 2565204