Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดตั้งองค์กรคุณธรรม สำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในกำกับดูแล พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
        โดยครั้งนี้ นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรคุณธรรม สำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) การประเมินองค์กรคุณธรรม การยกระดับองค์กรคุณธรรม และการขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี


จำนวนผู้เข้าชม : 883

กลับหน้าแรก