Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน คณะอนุกรรมการฯ เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


จำนวนผู้เข้าชม : 153

กลับหน้าแรก