Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ และพิจารณาทบทวนปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ จังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะทำงานฯ มอบหมายให้นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


จำนวนผู้เข้าชม : 570

กลับหน้าแรก