Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ. นายแพทย์สุริยะเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑

ทั้งนี้ นางแสงเพชร ลำไธสง มอบหมายให้นางอารีรัตน์ สุนทรเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด(จาก มรภ.บุรีรัมย์/ศธจ.บุรีรัมย์/สสจ.บร.และอบจ.บร.) ร่วมนำเสนอฯ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมฯ


จำนวนผู้เข้าชม : 677

กลับหน้าแรก